O NÁS

Dozvěďte se více o naší společnosti!

Výrobní závod Stężyca

Výrobní závod Drwalewice

HISTORIE HITEC FILM

Podnik HiTec Film byl založen majitelem Panem Marcinem Miaskowskim po víceletých zkoušenostech v odvětví fóliových balení a sledování hygienického, farmaceutického trhu a zejména odvětví výroby masa. Toto pozorování bylo pro majitele inspirací k založení podniku, který společně v spolupráci s příjemci bude řešit problémy souvísející s balením produktů a implementací nových řešení v odvětví fóliových balení a také bude odpovědí na kličové problémy výše uvedených odvětví.

Od více než deseti let podnikáme v odvětví fóliových obalů. Stálý rozvoj společnosti zvyšuje počet našich příjemců. Spolupracujeme smnoými společnostmi, které jsou lídry ve svých odvětvích. Dodáváme produkty, které splňují přísné požadavky. Máme jeden z nejmodernějších strojových parků v Evropě pokud jde o výrobu obalů. Současně pracujeme nad modernějšími řešeními v oblasti potravinářškých obalů, které prodlouží dobu uchovávání potravin a umožní jednoduchou recyklaci použitého obalu, a proto i ochranu životního prostředí.

Poslání společnosti

Poslání společnosti je hledání a implementace nových produktových řešení, které jsou odpovědí na potřeby trhu. Společnost podniká v souladu s našimi pravidly Sociální odpovědnosti podniků, s přihlédnutím na potřeby svých zájemců a životní prostředí. Stále se snaží znížit spotřebu surovin a množství vytvářeného odpadu, a také úrovně znečištění, spotřeby energie a pod.

Účel činnosti

Základním účelem činnosti společnosti je výroba a distribuce moderních výrobků v souladus indivduálními potřebami zákazníků. Podnik systematicky vyvíjí vlastní technologický potenciál, příspívajíc k stálému vývoju podniku a budování jeh image jako moderního, inovačního se stabilní a silní pozicí. HiTec Film postupně investuje do technologického zázemí prostřednctvím nákupu moderního strojového parku.

Mezi největší výhody podniku HiTec Film patří především nabízení moderních produkt optimálně zvolených z technického a ekonomického hlediska, otevřenost k sugescím zákazníků, průběžné přízpůsobení produktů k očekáváním příjemců a individuální přístup k zákazníkovi. Společnost se také snaží vyvíjet produkty provádením prací VaV v oblasti nových produktů, má i vlastní infrastrukturu laborátoře.

Podnik HiTec provádí pravidelnou analýzu trhu obalů z umělých hmot , tímto způsobem zkoumajíc potřeby a očekávání zákazníků. V rámci průzkumu preferencí příjemců produktu, bere společnost v úvahu vlastní pozorování na trhu (přímé setkání, účast na veltrzích a pod.) a kvantitativní průzkum prováděn vlastní činností pomocí telefonických rozhovorů. Stojí za to poznamenat, že osoby, které spravují společnost zúčastňují se odvětvových konferencí a sledovaním odborních pubikací analyzují nejnovější řešení a trendy na trhu týkající se výroby a kvality fólie a dopytu po ní v jednotlivých odvětvích.