OSVĚDČENÍ

Važení!

Chtěli bychom Vás informovat, že naše kažodenní péče při vypracovaní, výrobě, distribuci, marketingu a prodeji byly oceněny nezávislými auditory ze společnosti TUV SUD, kteři udělili naší společnosti osvědčení BRC s jedným z nejvyšších hodnocení, tj. na úrovni A. Rozsah naší činosti, na kterou se vztahuje osvědčení BRC zahrnuje výrobu polyetylenové folie metodou vyfukovaní, výrobu pružných balení z plastů pro přímý kontakt: s potravinami, hygienickými výrobky, farmaceutickými výrobkami, a také v rozsahu střihání, převíjení, svařování, perforace polyetylenové folie a stretch folie. Jsme hrdí na to, že byly naše každodenní práce a profesionalita oceněné tak vysoce a díky tomu osvědčení jsem se stáli částí skupiny společností, které na každé úrovni činnosti plní nejvyšší standardy bezpečnosti produktu. Osvědčení potvrdí náš zodpovědný přístup k našému podnikání. Vám zase poskytuje záruku, že plníme přísné požadavky pro výrobce fóliových obalu určených pro styk s potravinami.