PROJEKTY UE

Implementace inovačních řešení v podniku z odětví obalů z umělých hmot

HiTec Film Společnost s ručením omezeným realizuje projekt financová z Evropských fondů s názvem „Implementace inovačních řešení v podniku z odětví obalů z umělých hmot“

Účelem projektu je implementace prováděných vlastních prací V+V do hospodářské činnosti podniku, ve výsledku kterých budou zavedené dva inovativní produkty v podobě fóliového sáčku typu wicket pro balení hygienických produktů a pružného sáčku pro skladování potravin, které se vyznačují novou strukturou využité suroviny a velikostmi nedostupnými na trhu.

 

Dofinancování projektu z EU: 1 971 900, 00 PLN

Implementace inovačních technologických a produktových řešení v odvětví fóliových obalů

Financované Polskou agenturou rozvoje podnikání. Operační program Východní Polsko, Akce 1.3.1 Implementace inovací ze strany MŚP

Účelem projektuje investice, která spočívá v implementaci výsledků prací VaV, která umožní uvedení na trh produktové inovace s mezinárodním obsahem. V důsledku bude mci HiTec Film nabídnout inovativní, ekologickou 5-vrstvou fólií s antibakteriálními vlastnostmi, a proto s novými vlastnostmi a funkcemi. Produt bude určený hlavně pro trh obalů na potraviny a jiných, které mohou využívat nový produkt, např. odvětví zdravotnických, farmaceutických obalů, obalů pro higienické produkty a jiné. Předmět projektu předpokladá využití řešení s pozitivním dopadem na životní prostředí. Také produkt projekt bude mít zjevně ekologickou povahu. Koncepce projektu je výsledkem samostatně prováděných Žádatelem prací VaV – tato investice předpokladá jejich implementaci k hospodářské činnosti Žádatele. Účelem prací VaV bylo vyrpacování receptury fólie a testování její vlastnosti z hlediska použitých surovin.

 

Celková hodnota Projektu je: 14 200 201,00 PLN
Udělené dofinancování projektu je 70% částky kvalfikovaných výdavků: 7 376 740,00 PLN

 

Výstavba dvou mikrofotovoltaických zařízení pro společnost Fabryka Opakowania Foliowych HiTec Film Spółka z o.o. v Stężyca

Spolufinancováno Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci REGIONÁLNÍHO PROVOZNÍHO PROGRAMU VOIVODSHIPU LUBELSKIE NA OBDOBÍ 2014–2020

Cílem projektu je investice spočívající ve výstavbě dvou nových zařízení OZE s kapacitou méně než 50 kWe na výrobu elektřiny, přičemž plánovaná průměrná čistá výroba elektřiny je méně než 400 MWh / rok. Jedním ze strategických cílů je zajistit energetickou bezpečnost HiTec Film Spółka z o.o. stejně jako ochrana a zlepšování přírodního prostředí, které je zásadní pro dosažení cílů a poslání společnosti.

Celková hodnota projektu je 343 164,03 PLN

Oceněné spolufinancování projektu činí: 181 346,84 PLN